Henan Hebei CHL 08.10 13:30 3-0 2-0 3-1 3-0 1 +1.5 -1.5
Cangzhou Guangzhou City CHL 08.10 14:00 2-1 1-0 2-0 1-0 1 -3.5 -1.5
Tianjin Wuhan TT CHL 08.10 14:00 1-2 1-3 0-3 1-3 2 +2.5 +1.5
Changchun Shanghai Port CHL 09.10 09:30 0-2 1-1 0-1 0-1 x2 -2.5 +0.5
Beijing Guoan Shandong CHL 09.10 13:30 1-3 2-2 1-1 2-1
Dalian Pro Chengdu CHL 09.10 13:30 2-1 1-1 1-2 1-1
Guangzhou FC Meizhou CHL 09.10 13:30 2-0 0-0 0-1 1-0 -2.5
Wuhan Zhejiang CHL 09.10 13:30 1-1 1-2 0-2 1-2 x2 2-3 +0.5
Shenzhen Shenhua CHL 09.10 14:00 0-2 0-2 1-2 1-3 2 -1.5 +1.5